** วิธีใส่สกิน UPDATE ใหม่ **
โดยเข้าไปที่ แก้ไขโปรไฟล์ของฉัน แล้วใส่ใน ความสนใจเฉพาะนะ เข้า Link นี้ได้เลย http://www.hi5.com/friend/profile/displayEditPersonal.do
         วิธีที่ 1    <!--[if gte IE 7]>ใส่โค้ด skin hi5 รุ่นเก่า ตรงนี้ อย่าลืมโค้ดปิดกับเปิดล่ะ<![endif]-->      <!--["return false"]><style>ใส่โค้ดเดียวกับโค้ดอันแรกน่ะครัับ</style><! [endif]-->
         วิธีที่ 2    <!--["return TURE"]><style>ใส่โค้ดตรงนี้ skin hi5 รุ่นเก่า</style><! [endif]-->
ป.ล. skin hi5 รุ่นเก่าอาจจะได้ผลไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหลังจากนี้จะอัพเป็นรุ่นใหม่ ให้อย่างเดียว


<style type='text/css'>
html{scrollbar-arrow-color: #FFffff; scrollbar-face-color: #66cccc;}

a:hover img {Filter:alpha(finishopacity=0, style=2)} a:hover {background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/804/804249pbto52wkvg.gif);}


textarea {background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1342/1342176gs8moai8rv.gif);
border-style dashed;
color: #FF0000 ;font-size:20pt;
height: 364px;
width: 400px; border:dashed :#3px;}
input {color:; background-color: ;}

.commentEditor input {BACKGROUND:
url(http://i403.photobucket.com/albums/pp117/kammoon2/bander-dookdik/Baner2-nr39.gif);HEIGHT: 38px;WIDTH: 140px; filter:none; color: #fff;overflow: hidden;text-indent: -9999px;border:0;}

body {cursor:url(http://www.123cursors.com/freecursors/9366.ani);}
a{cursor:url(http://www.123cursors.com/freecursors/8308.ani);}

#pageMessages div {display: none}

#pageMessages {width:966px;}

#message-success {background:transparent !important; background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/804/804249pbto52wkvg.gif) !important;}

#message-success #message-content h1 {color: #ff1493 !important;background:url() no-repeat 5% 90%;height:100px;width:300px;filter:glow(Color=#ffffff, Direction=225)}

#message-success #message-content {height:100px; background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/731/731378t6b9gscq18.gif);
background-repeat:no-repeat;
padding-left: 70px;
padding-bottom: 10px;
border: 0px #2a7a0e dashed;
background-color:fff;
float: none !important;
background-position: 2% 50%;width:300px}

#message-success, #message-content, #message-error {display: block !important}

#message-error {background:transparent !important; background-image:url() !important;width:300px}

td,th,div,body,li,ul,p, input, textarea, .section h4, .section h1 { font-family:Kristen ITC;color:#ff0099}

a:link { color: #ff0099 !important; text-decoration: none;font-size:10px}
a:visited { color: #ff0099 !important;text-decoration: none;font-size:10px}
a:active { color: #ff0099 !important;text-decoration: underline;font-size:10px}

#primenu li a{TEXT-ALIGN: center;}
#newURL{color:#ff1493 ;}
#common-friends,style + #friends {Display:None;}
#hi5urlspan #newURL a {display:none}
#about-left .subsection-separator {visibility:hidden}
.comment-text img {max-height: 50%;max-width:50%;}

#user-info h4 {display:none}
textarea{border:none;overflow: hidden;}
iframe {visibility: hidden}
#content-left iframe
{visibility: visible !important}
#user-url {background:none;border:none;}
#info-topleft{background:none;border:none;}
#info-topmid{background:none;border:none;}
#info-topright{background:none;border:none;}
#info{background:none;border:none;}
#contact{background:none;border:none;}
#info-botleft{background:none;border:none;}
#info-botmid{background:none;border:none;}
#info-botright{background:none;border:none;}

#new_header {background:none}#primenu li.on {background:none}#profile-name {background: none}#profile-nav,.section h1,.section h2
{background: transparent; border: none}#user-details {border: none}
#footer {display:none}.emptyProfileInfo {display:none}
#glsearch strong a {display:none}input#search_text {display:none} input#search_button {display:none}
#recent-updates {display:none}

body{background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/30/30807z0kolw9z7u.gif);background-attachment:fixed;
background-repeat:repeat;border:10px #66cccc groove;}

#p_nav_header
{background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/787/787996fbo4zppc1b.gif)!important;
background-repeat:repeat!important; border:none;
width: 956px!important;margin-top:0px!
important;height:58px}
#new_header,#top_header ,
#primenu li.on,#p_nav_primary,
#nav_select
{background:none !important; border:none;}

#profile-name{background:url(http://img.ihere.org/uploads/f873d48510.gif);background-repeat:no-repeat; height:303px;width:px;background-position:bottom center;border-bottom:none;}

#profile-nav,.section h1,#profile-name {text-align: center; }

#content-left,#content-right,#profile-nav{ TEXT-ALIGN: center;}

#profile-nav {position:relative;top: 5em!;left:em!;}

#user-details .content{position:relative;top: 5em!;left:em!;}
 
#profile-nav-apps { padding-top:30px;
background-image:url(http://dl10.glitter-graphics.net/pub/480/480360g3fmsce8z7.gif);
background-position:top center;
background-repeat:no-repeat}

#profile-nav-favorites { padding-top:30px;padding-left:5px;
padding-right:5px;
background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/471/471688z7umisdxx7.gif);
background-position:top center;
background-repeat:no-repeat}

#profile-nav-groups { padding-top:30px;padding-left:17px;
padding-right:17px;
background-image:url(http://dl2.glitter-graphics.net/pub/128/128982dzxe7x9mi5.gif);
background-position:top center;
background-repeat:no-repeat}

#profile-nav-journal { padding-top:30px;padding-left:15px;
padding-right:15px;
background-image:url(http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1299/1299166rcdvqrtb0j.gif);
background-position:top center;
background-repeat:no-repeat}

#profile-nav-scrapbook { padding-top:30px;
background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/650/650176k2y15kfo5c.gif);
background-position:top center;
background-repeat:no-repeat}

#profile-nav-photos { padding-top:30px;padding-left:17px;
padding-right:17px;
background-image:url(http://dl.glitter-graphics.net/pub/819/819071o597jjh76c.gif);
background-position:top center;
background-repeat:no-repeat}

#profile-nav-friends { padding-top:30px;
padding-left:21px;
padding-right:21px;
background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/139/139006qjfyqa7cqv.gif);
background-position:top center;
background-repeat:no-repeat}

#profile-nav-profile { padding-top:30px;padding-left:14px;
padding-right:14px;
background-image:url(http://dl.glitter-graphics.net/pub/968/968021mha0bkqxb3.gif);
background-position:top center;
background-repeat:no-repeat}

#profile-name,#profile-nav,.section h1{ font-family:Kristen ITC;color:#66cccc}

#user-picture IMG {border-style:groove; border:5px;border-color: #66cccc;}

#online-now-icon {BACKGROUND:url(http://dl9.glitter-graphics.net/pub/1058/1058569uggn08smsc.gif);height:50px;width:50px;}

#user-links a {list-style:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/637/637148mzzx4hurb2.gif) inside;display:list-item}#user-links img {display: none}

#language-more img {visibility: hidden}
#language-more {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/637/637148mzzx4hurb2.gif) center no-repeat;}

.vanity-bar div {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1253/1253899zrpq1wutrz.gif) !important;}
.vanity-bar div div {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/637/637148mzzx4hurb2.gif) !important;}
.vanity-bar div div img,.vanity-bar div img
{display:none;}

#newURL {text-align:center;
line-height:px; padding:20px;
background-repeat:no-repeat;background-position:center;
background-image: url(http://img.ihere.org/uploads/d811d6cdb0.gif)}

.section h1{ line-height:20px; padding: 35px;
background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-image: url(http://img.ihere.org/uploads/5acff9652c.gif)}

.friend-name{border-style:dashed ;border-width:1px; border-color:#ff0099; background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1069/1069693zv3wfi31v5.gif);}

.friend-picture,.friend-picture a img { height:100px;width:100px;border:none;margin-left: 0px;}
.friend {width:90px}
.friend-picture div {margin-left: 0px !important}

#friends .subsection{background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/804/804249pbto52wkvg.gif);}

#photoAlbums a[name="&lid=Profile_Photo_Album_Txt"]
{border-style:dashed ;border-width:1px; border-color:#ff0099; background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1069/1069693zv3wfi31v5.gif);}

.album { background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/716/716108vt0msm7whn.gif);background-repeat:no-repeat; background-position: center center;}
.album img {filter:alpha(opacity=0);}
.album img:hover {filter:alpha(opacity=100);}

#user-fives a:hover img {filter:none}
.link_five img {display:none}
.link_five img {margin-top: 5px;}
.link_five {display: block;background: url(http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1133/1133537uam3okplrp.gif) center center no-repeat;height: 50px;}
.link_five:hover img {display: block;}
.link_five .listitem-separator {display:none}

.comment-picture { float: none }
.comment { text-align: center }
.comment-text { margin-left:20px !important; }
.comment-picture {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1453/1453304lmqgaf1qo1.gif) no-repeat center center;width: 100px;}
.comment-picture img { Filter: Alpha(opacity=0) }
.comment-picture a:hover img { filter: none }
.comment-picture {height:100px !important;width:100px;border:none}
.comment-picture a img {width:100px; height:100px;}

.section .comment-text {PADDING-TOP: 60px;}

#comments .listitem-separator {display:
block;background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1716/1716355uos9aj5ukc.gif)!important;height: 100px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important;}

.section .comment-text  {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/804/804249pbto52wkvg.gif);
</style>

 

 

 

 

 

 

 

Credit: หมูฟ้าใส

Comment

Comment:

Tweet

thank you so much

#18 By (118.172.21.126) on 2009-09-26 09:17


น่ารักมากๆ

#17 By แพ็ตตี (203.158.205.32) on 2009-08-06 15:06

น่ารักดีอ่ัะ..เก่งเก่งยกนิ้วหั้ยคร่า^^double wink surprised smile

#16 By winning^^pangya (112.142.141.68) on 2009-07-19 23:36

ครับขอบคุณมากครับ..
สวยเกือบทุกอันเลยนะ...ครับ(ไม่อ้อม)
แต่ผมชอบมากเลย...
ส่วนมากก็จะแนะนำให้เพื่อนๆมาหาที่นี่
...มันไม่ต้องวุ่นวาย...
ที่เดียวมีให้หาตั้งหลายแบบ...
ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ...
ผม ไผ่ครับ...ยังไง
ถ้าไม่รังเกียรติ...ช่วยมาเม้นให้กันบ้างนะครับ
ขอบคุณที่นำสิ่งดีดี มาเผื่อแผ่พวกเราขอบคุณมากครับ
วันหลังค่อยมาเม้นใหม่ครับ..........
http://GU-DEK-PE.hi5.com

#15 By "พุทธบุตรดินแดนด้ามขวาน" (203.144.180.65) on 2009-05-12 03:28

na rak makkkkk ka

#14 By hengky (125.24.244.35) on 2009-03-15 20:08

Thanks NaKa

#13 By TaNgOhh (125.27.21.192) on 2009-03-11 15:48

good thank youuu

#12 By พลอย (58.9.19.6) on 2009-02-17 13:40

น่ารักจิง วันหน้าลงอีกนะ ขอบคุณค่ะ

#11 By นินจา (203.185.148.14) on 2009-02-05 17:04

น่ารัก

#10 By nung (202.28.118.88) on 2009-01-27 18:05

ดีมากเลย ม่ายรู้จาเลือกอันไหนอ่ะ
สวยๆทั้งน้านconfused smile open-mounthed smile big smile double wink
ขอบคุงมากๆ

#9 By คนตาถึง (202.129.13.166) on 2009-01-26 17:21

lovely

#8 By ke (222.123.209.59) on 2008-12-30 17:06

thanks for lovely skin

#7 By tooktik (24.143.60.116) on 2008-12-28 03:32

น่ารักมากกกกกกกกกกกกก

#6 By (58.10.96.164) on 2008-12-27 13:13

ขอบคุณนะคะที่ทำสกินสวยๆน่ารักมาเผื่อแผ่
น่ารักจริงๆค่ะ

#5 By pla (85.0.65.129) on 2008-12-27 02:44

น่ารักมากกกกกกก

#4 By (61.90.234.48) on 2008-12-26 23:45

So Lovely....

#3 By Gizzy on 2008-11-26 21:40

Thanks for your great skin

#2 By Linzy (222.123.213.173) on 2008-11-26 01:28

thank for skinbig smile big smile big smile double wink double wink surprised smile

#1 By kwun (202.12.73.18) on 2008-11-23 21:36